De Nationale Veiligheidsindex (NVI) - nu ook op gemeentelijk niveau

De Nationale Veiligheidsindex (NVI) - nu ook op gemeentelijk niveau

In Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) 2016 is ook de Nationale Veiligheidsindex (NVI) opgenomen. Op basis van dezelfde bronnen als waarop C&R is gebaseerd, wordt een geïntegreerd beeld gegeven van de ontwikkeling van de criminaliteit. In C&R staan de ontwikkelingen over de periode tot en met 2016 beschreven. De gemeentelijke cijfers zijn nu ook beschikbaar via de website Waarstaatjegemeente.nl. Deze cijfers zijn samengesteld volgens de door het WODC ontwikkelde methodiek (zie: links).

Beschrijving landelijke methodiek:
https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/onderzoek-constructie-nationale-veiligheidsindex.aspx

Beschrijving methodiek naar regio:
https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2528-haalbaarheid-regionalisering-nvi.aspx

NVI cijfers op gemeentelijk niveau (KING: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten):
https://www.waarstaatjegemeente.nl/

Criminaliteit en rechtshandhaving 2016:
https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2883-cenr-2016.aspx