Getting an enforceable title in debt collection cases

Getting an enforceable title in debt collection cases

(full text available only in Dutch)

Summary

De doelstelling van dit onderzoek is om na te gaan of in incassozaken op een andere wijze dan door het doorlopen van de bestaande gerechtelijke procedure een executoriale titel kan worden verkregen. Daarbij wordt geïnventariseerd wat de voor- en nadelen zijn van mogelijke alternatieven ten opzichte van de bestaande (verstek)procedure. Daartoe biedt het onderzoek inzicht in de aard van incassozaken, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. Er wordt ook een beschrijving gegeven van de inning van incassovorderingen in Duitsland, Frankrijk, Engeland en Wales, Oostenrijk en Zwitserland.

Publication data

Author(s):
Kramer, X.E., Tuil, M.L., Tillema, I., Hazelhorst, M.I. (ass.), Ontanu, E.A. (ass.), Ayrir, N. (ass.)
Organization(s):
Erasmus University Rotterdam - Erasmus school of law, WODC
Place of publication:
Rottterdam
Publisher:
Erasmus University Rotterdam - Erasmus school of law
Year of publication:
2012

Order information

Address:
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law
Phone:
010 4081547
Fax:
010 5432911
Website:
www.esl.eur.nl