Effectiveness of the Dutch Temporary Restraining Order Act

Police and law enforcement / Crisis intervention

Effectiveness of the Dutch Temporary Restraining Order Act

(full text available only in Dutch)

Summary

Op 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) in werking getreden. Met de Wth is het mogelijk geworden om bij een (dreigende) situatie van huiselijk geweld de pleger een tijdelijk huisverbod op te leggen voor de duur van 10 dagen (eventueel te verlengen met maximaal 18 dagen). Het huisverbod houdt in dat de pleger zijn of haar woning niet meer in mag en ook geen contact mag opnemen met partner, kinderen en/of andere huisgenoten. Op deze wijze wordt een afkoelingsperiode gecreëerd, waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en waardoor escalatie kan worden voorkomen.
Het doel van deze effectevaluatie is het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit van het huisverbod, mede in relatie tot de wijze waarop het wordt ingezet en het aan het huisverbod gekoppelde hulpverleningstraject.

Publication data

Author(s):
Vaan, K.B.M. de, Timmermans, M., Homburg, G.H.J.
Organization(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, WODC
Place of publication:
Amsterdam
Publisher:
Regioplan beleidsonderzoek
Year of publication:
2013

Order information

Address:
Regioplan beleidsonderzoek
Phone:
020 5315315
E-mailaddress:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl