Crime in relation to violent radicalism and terrorism

Crime in relation to violent radicalism and terrorism

(full text available only in Dutch)

Summary

De volgende onderzoeksvragen staan in dit in onderzoek centraal:

  1. Welke verbanden worden in de wetenschappelijke literatuur op het niveau van het individu gelegd tussen criminaliteit en crimineel gedrag enerzijds en gewelddadig radicalisme en terrorisme anderzijds?
  2. Blijkt op grond van de literatuur over criminaliteit en gewelddadig salafistisch jihadistisch radicalisme in Nederland een relatie tussen criminaliteit en crimineel gedrag enerzijds en gewelddadig radicalisme anderzijds? En als die relatie bestaat, hoe kan deze het beste worden omschreven?

Publication data

Author(s):
Dechesne, M., Veer, J. van der
Organization(s):
WODC, Universiteit Leiden, Centrum voor Terrorisme en Contraterorisme, Campus Den Haag
Place of publication:
Leiden
Publisher:
University Leiden, Centre for Terrorism en Contraterorism
Year of publication:
2010
ISBN:
978-90-816196-1-5

Order information

Address:
Universiteit Leiden - Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme
Phone:
06-52337250
Website:
www.campusdenhaag.nl/ctc