Integral approach to the recovery of criminal assets

Constitutional and administrative law / Tax authorities

Integral approach to the recovery of criminal assets

registration and monitoring related costs and benefits (full text only available in Dutch)

Summary

Centraal in het onderzoek stonden de vragen naar de typen financiële en maatschappelijke kosten en baten van het integraal afpakken van crimineel vermogen:

  • welke typen kosten en baten betrokken partijen verwachten;
  • welke gegevens of indicatoren men hiervoor denkt te kunnen gebruiken om deze (integraal) te kunnen registreren, met zo beperkt mogelijke extra administratieve lasten;
  • de hoogte van de strafrechtelijke, fiscale en bestuurlijke kosten en baten, voor zover het mogelijk is daarover nu al iets te zeggen.

Voorts is in het onderzoek aandacht besteed aan in de praktijk door de partners in het strafrechtelijk, fiscaal en bestuurlijk domein ervaren belemmeringen voor het effectief vormgeven van het integraal afpakken en door hen gesignaleerde neveneffecten.

Publication data

Author(s):
Rij, C. van
Organization(s):
Cebeon - Centrum Beleidsadviserend Onderzoek, WODC
Place of publication:
Amsterdam
Publisher:
Cebeon - Centrum Beleidsadviserend Onderzoek
Year of publication:
2018

Order information

Address:
Cebeon - Centrum beleidsadviserend onderzoek
 
Jollemanhof 18 (6e etage)
 
1019 GW Amsterdam
Phone:
020–6274551
E-mailaddress:
cebeon@cebeon.nl
Website:
www.cebeon.nl