Migration behaviour of permit holders who had settled in the Netherlands

Migration behaviour of permit holders who had settled in the Netherlands

(full text only available in Dutch)

Summary

Sinds 2014 heeft Nederland opnieuw te maken met een substantiƫle instroom van asielzoekers, van wie een belangrijk deel in aanmerking is gekomen voor een verblijfsvergunning. Een belangrijke vraag die zich momenteel voordoet, is hoe de positie van de nieuwe vergunninghouders zich de komende jaren zal ontwikkelen. Een van de vragen die daarbij gesteld kunnen worden, is in hoeverre zij zich blijvend in Nederland zullen vestigen.

De volgende onderzoeksvragen staan in dit rapport centraal:

  1. Hoe groot was het aandeel emigranten tot en met 31 december 2015 onder vergunninghouders met een asielachtergrond uit het cohort 1995-1999 en wat voor type emigratie betrof het (remigratie dan wel vervolgmigratie)?
  2. Op welke achtergrondkenmerken verschillen de vergunninghouders die emigreerden (uitgesplitst naar type emigratie) van de vergunninghouders die eind 2015 nog, of weer, in Nederland woonden?
  3. Welke achtergrondkenmerken van de vergunninghouders zijn voorspellers van emigratie uit Nederland in de vorm van remigratie, vervolgmigratie en administratieve verwijdering met onbekende bestemming?

Publication data

Author(s):
Leerkes, A., Hoon, M. de, Damen, R. (ass.)
Organization(s):
WODC, CBS
Place of publication:
The Hague
Publisher:
WODC, CBS
Year of publication:
2019
Series:
Cahiers 2019-13

Order information

Address:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)