Cost prices charged for official acts and the price agreements between creditors and bailiffs

Civil law and civil procedure / Bailiffs

Cost prices charged for official acts and the price agreements between creditors and bailiffs

(full text only available in Dutch)

Summary

Het onderzoeksrapport doet verslag van twee deelonderzoeken. Deelonderzoek A gaat in op de integrale kostprijzen van ambtshandelingen verricht door gerechtsdeurwaarders, eventuele spreiding daarin en de oorzaken van die spreiding. Deelonderzoek B betreft de gevolgen van het maken van prijsafspraken tussen schuldeisers en gerechtsdeurwaarders voor de bedrijfsvoering en het verdienmodel van de gerechtsdeurwaarders en voor de financiƫle positie van schuldenaren, gerechtsdeurwaarders en schuldeisers.

Index

The research report reports on two sub-studies. Sub-study A examines the integral cost prices of official acts performed by bailiffs, any dispersion in these and the causes of that dispersion. Sub-study B concerns the consequences of making price agreements between creditors and bailiffs for the business operations and the business model of bailiffs and for the financial position of debtors, bailiffs and creditors.

Publication data

Author(s):
Winter, H., Geertsema, B., Boxum, Chr., Beukers, M., Vermeulen, G.P.
Organization(s):
University Groningen - Pro Facto, WODC
Place of publication:
Groningen
Publisher:
Pro-Facto
Year of publication:
2019

Order information

Address:
Pro Facto
Phone:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailaddress:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl