Dutch National Risk Assessment on Money Laundering 2019

Law and policy / Evaluation

Dutch National Risk Assessment on Money Laundering 2019

(full text only available in Dutch)

Summary

Het Nederlandse beleid ter preventie en bestrijding van witwassen is gebaseerd op de aanbevelingen door de Financial Action Task Force (FATF) en regelgeving van de Europese Unie (EU). In 2017 heeft het WODC een eerste National Risk Assessment (NRA) Witwassen en NRA Terrorismefinanciering uitgevoerd voor het Europese deel van Nederland (zie link bij: Meer informatie). Een jaar later heeft het WODC op beide terreinen ook voor Caribisch Nederland – ofwel de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba – een NRA uitgevoerd. Voor Europees Nederland is nu een tweede NRA Witwassen uitgevoerd, die als doel heeft om de grootste risico’s op het terrein van witwassen in kaart te brengen. Het betreft de witwasrisico’s met de grootste resterende potentiële impact. Daartoe zijn de witwasdreigingen met de grootste potentiële impact geïdentificeerd, is een inschatting gemaakt van de impact die deze dreigingen kunnen hebben en is de ‘weerbaarheid’ van het beleidsinstrumentarium gericht op de preventie en bestrijding van witwassen bepaald. De resterende potentiële impact is de impact van de dreigingen die overblijft nadat rekening is gehouden met de preventieve en/of mitigerende werking van de beleidsinstrumenten die op deze dreigingen zijn gericht. Hiermee is de doelstelling van de tweede NRA iets breder dan de doelstelling van de eerste NRA, die zich beperkte tot het afzonderlijk in kaart brengen van de potentiële impact van de geïdentificeerde risico’s en de weerbaarheid. Andere verschillen met de eerste NRA zijn dat deze tweede NRA meer inzicht biedt in de aard en ‘mechanismen’ van de geïdentificeerde risico’s en dat er een eerste aanzet is gedaan tot het gebruikmaken van kwantitatieve data. Overeenkomstig met de eerste NRA is dat ook in deze NRA enkele geleerde lessen worden beschreven, waarmee bij de uitvoering van de volgende NRA’s rekening kan worden gehouden. Parallel aan de uitvoering van de tweede NRA Witwassen is de tweede NRA op het terrein van terrorismefinanciering uitgevoerd (voor Europees Nederland).

Publication data

Author(s):
Veen, H.C.J. van der, Heuts, L.F., Leertouwer, E.C. (ass.)
Organization(s):
WODC
Place of publication:
The Hague
Publisher:
WODC
Year of publication:
2020
Series:
Cahiers 2020-11

Order information

Address:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

More information