Irregular Migration Routes to Europe and Factors Influencing Migrants’ Destination Choices

Irregular Migration Routes to Europe and Factors Influencing Migrants’ Destination Choices

Summary

Het aantal vreemdelingen dat, veelal met gevaar voor eigen leven, probeert naar Europa te komen lijkt de laatste jaren sterk toegenomen. Een verklaring is dat meerdere landen in Afrika en het Midden-Oosten te maken hebben met veranderende regimes en instabiele- of oorlogssituaties. Een groot aantal van de vreemdelingen arriveert in Europese landen aan de Middellandse Zee. Recentelijk is, vooral door het grotere aantal immigranten in Italië, de discussie ontstaan in hoeverre de spreiding van recent aangekomen vreemdelingen evenwichtig over Europa is gespreid en welk land verantwoordelijk zou moeten zijn voor het behandelen van asielverzoeken. Italië heeft onlangs deze kwestie benoemd tot topprioriteit voor zijn EU-voorzitterschap.
De primaire onderzoeksvragen van deze literatuuranalyse zijn:

  1. Wat zijn de belangrijkste migratieroutes naar en binnen Europa, en specifiek naar Nederland?
  2. Welke factoren beïnvloeden de bestemmingskeuzes van irreguliere migranten, en specifiek naar Nederland?

Index

List of figures and tables
List of abbreviations

  1. Introduction
  2. Background
  3. Research design
  4. Migration routes
  5. The factors influencing irregular migrants' destination choices within Europe
  6. Evidence assessment
  7. Conclusion and recommendations
  8. References

Appendices
Choice

Publication data

Author(s):
Kuschminder, K., Bresser, J. de, Siegel, M.
Organization(s):
Maastricht University - Maastricht graduate school of governance (MGSoG), WODC
Place of publication:
Maastricht
Publisher:
Maastricht University - Maastricht graduate school of governance (MGSoG)
Year of publication:
2015

Order information

Address:
Universiteit van Maastricht - Maastricht graduate school of governance (MGSoG)
Phone:
+31 43 388 46 50
Fax:
+31 43 388 44 99
E-mailaddress:
info-governance@maastrichtuniversity.nl
Website:
http://mgsog.merit.unu.edu/